Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Immediate and legacy effects of urban pollution on river ecosystem functioning: A mesocosm experiment