Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Impact of copper sulfate application at an urban Brazilian reservoir: A geostatistical and ecotoxicological approach