Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Impact of fullerenes in the bioaccumulation and biotransformation of venlafaxine, diuron and triclosan in river biofilms