Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Improved Recovery of Overloaded Anaerobic Batch Reactors by Graphene Oxide