Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Improvement of anaerobic digestion of sewage mixed sludge using free nitrous acid and Fenton pre-treatment