Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Improving urban wastewater management through an auction-based management of discharges