Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

In-stream net uptake regulates inorganic nitrogen export from catchments under base flow conditions