Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

In-Stream Nutrient Flux and Retention in Relation to Land Use in the Llobregat River Basin