Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

In vitro acaricidal activity of Piper tuberculatum against Rhipicephalus (Boophilus) microplus