Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Incidence of anticancer drugs in an aquatic urban system: From hospital effluents through urban wastewater to natural environment