Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Including Life Cycle Assessment for decision-making in controlling wastewater nutrient removal systems