Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Including the environmental criteria when selecting a wastewater treatment plant