Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Increased plastic pollution due to COVID-19 pandemic: Challenges and recommendations