Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Influence of habitat heterogeneity and bed surface complexity on benthic invertebrate diversity in a gravel-bed river