Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Influence of hydrological regime of an Andean river on salinity, temperature and oxygen in a Patagonia fjord, Chile