Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Influence of nitrate and ammonium availability on uptake kinetics of stream biofilms