Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Influence of water matrix components on the UV/chlorine process and its reactions mechanism