Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Inputs of Pharmaceuticals and Endocrine Disrupting Compounds in the Llobregat River Basin