Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Integrated ecotoxicological and chemical approach for the assessment of pesticide pollution in the Ebro River delta (Spain)