Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Integrated modelling and monitoring at different river basin scales under global change Preface