Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Integrated Risk Index of Chemical Aquatic Pollution (IRICAP): Case studies in Iberian rivers