Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Interaction between continental and estuarine waters in the wetlands of the northern coastal plain of Samborombon Bay, Argentina