Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Interactive effects on organic matter processing from soils to the ocean: are priming effects relevant in aquatic ecosystems?