Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Intercalibration of ecological quality in European Mediterranean rivers Preface