Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Introduction on emerging contaminants in rivers and their environmental risk