Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Introduction to “Water Resources in Algeria: Assessment of Surface and Groundwater Resources”