Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Introduction to “water resources in algeria: Water quality, treatment, protection and development”