Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Invertebrate community responses to urban wastewater effluent pollution under different hydro-morphological conditions