Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Is reproduction of the snail Physella acuta affected by endocrine disrupting compounds? An in situ bioassay in three Iberian basins