Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Is river rehabilitation economically viable in water-scarce basins?