Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Is the biological classification of benthic diatom communities concordant with ecotypes?