Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Isolation of Salmonella spp. from black spiny-tailed iguana (Ctenosaura similis) meat commercialised in markets of León city, Nicaragua