Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Isotopic Mass Spectrometry in Food and Environmental Chemistry