Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Knowledge-based control module for start-up of flat sheet MBRs