Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Labile and Recalcitrant Organic Matter Utilization by River Biofilm Under Increasing Water Temperature