Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Laccase-based biosensors for detection of phenolic compounds