Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Landfill Leachate Treatment by Using Second-Hand Reverse Osmosis Membranes: Long-Term Case Study in a Full-Scale Operating Facility