Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Landscape and local factors influence water purification in the Monteregian agroecosystem in Qu,bec, Canada