Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

LC-QqLIT MS analysis of nine sulfonamides and one of their acetylated metabolites in the Llobregat River basin. Quantitative determination and qualitative evaluation by IDA experiments