Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Life cycle assessment applied to wastewater treatment: State of the art