Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Life cycle assessment of construction and renovation of sewer systems using a detailed inventory tool