Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Lifestyle preferences drive the structure and diversity of bacterial and archaeal communities in a small riverine reservoir