Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Local and regional environmental factors drive the spatial distribution of phototrophic biofilm assemblages in Mediterranean streams