Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Localized algal blooms induced by river inflows in a canyon type reservoir