Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Long-term continuous treatment of non-sterile real hospital wastewater by Trametes versicolor