Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Long term decentralized greywater treatment for water reuse purposes in a tourist facility by vertical ecosystem