Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Long term flow change threatens invertebrate diversity in temporary streams: Evidence from an island