Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Long-term performance of enhanced-zero valent iron for drinking water treatment: A lab-scale study