Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Losing flow in free-flowing Mediterranean-climate streams