Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Low contribution of internal metabolism to carbon dioxide emissions along lotic and lentic environments of a Mediterranean fluvial network